ΓΕΝΙΚΑ

 

Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΨΩΜΑΣ,  MD, PhD     

            Γενικός Χειρουργός

Λαπαροσκοπική και Ανοιχτή Χειρουργική.

                Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

 

Dr. STEFANOS PSOMAS, M.D, PHD 

Consultant General Surgeon 

Laparoscopic and opened procedures.

Thessaloniki, Greece

Επικοινωνία – Contact :

Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο

(Interbalkan Medical Centre)

Μεσόροφος, Γραφείο αρ.42

(Office number 42)

τηλ. – landline: (+30) 2310400404

Κινητό – mobile : (+30) 6979775161

UK mobile : (+44) 07487308983

E-mail: st.psomas@gmail.com

Web: stefanospsomas.gr