ΓΕΝΙΚΑ

 

          Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΨΩΜΑΣ,  MD, PhD     

                      Γενικός Χειρουργός

      Λαπαροσκοπική και Ανοιχτή Χειρουργική.

                     Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

 

         Dr. STEFANOS PSOMAS, M.D, PHD 

             Consultant General Surgeon 

       Laparoscopic and opened procedures 

                     Thessaloniki, Greece

 

Επικοινωνία – Contact :

Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο

(Interbalkan Medical Centre)

Μεσόροφος, Γραφείο αρ.42

(Office number 42)

Τηλ. – landline: (+30) 2310400404

GR mobile : (+30) 6979775161

UK mobile : (+44) 07487308983

E-mail: st.psomas@gmail.com

Web: stefanospsomas.gr